ROMANOVÁ Anita, doc. Ing., PhD.

104006 - Katedra informačného manažmentu

docentka dekanka fakulty
Miestnosť D5.35, D6.19
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5535
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 16:00 - 16:45
Utorok:      13:45 - 15:00

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok: 15:15 - 16:00
Utorok:      13:00 - 13:45

Pedagogická činnosť:
  • Informatika
  • Manažérska informatika
  • Informačný systém podniku