SEMANOVÁ Katarína

104006 - Katedra informačného manažmentu

sekretárka
Miestnosť D6.34
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5634