ŠEVČÍK, Jakub, Ing.

104006 - Katedra informačného manažmentu

doktorand
Miestnosť D6.22
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5622
Konzultačné hodiny:

Po predchádzajúcej dohode mailom s učiteľom.

Konzultačné hodiny:
štvrtok 11:30 - 13:00