TÖRÖKOVÁ, Anikó, Ing., PhD.

104006 - Katedra informačného manažmentu

odborná asistentka
Miestnosť D6.31
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5631
Konzultačné hodiny:

Po predchádzajúcej dohode mailom s učiteľom.

Konzultačné hodiny
utorok 9:45 - 10:30
streda 13:00 - 13:45

Seminár k záverečným prácam
utorok 9:00 - 9:45
streda 13:45 - 14:30