ZAHRADNÍK, Peter, Ing.

104006 - Katedra informačného manažmentu

doktorand
Miestnosť D6.22
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5622
Konzultačné hodiny:

Po predchádzajúcej dohode mailom s učiteľom.

Konzultačné hodiny:
Pondelok 11:00 - 11:45
Streda 13:30 – 14:15

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok: 11:45 – 12:30
Streda: 14:15 – 15:00