ZAHRADNÍK, Peter, Ing.

104006 - Katedra informačného manažmentu

doktorand
Miestnosť D6.22
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5622
Konzultačné hodiny:

Streda 13:00 - 13:45
Štvrtok 11:00 - 11:45

Seminár k záverečným prácam:

Streda 13:45 - 14:15
Štvrtok 11:45 - 12:30