ZELINA, Michal, Ing., PhD. ACCA

104006 - Katedra informačného manažmentu

odborný asistent
Miestnosť D6.23
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5623
Konzultačné hodiny:

Po predchádzajúcej dohode mailom s učiteľom.

Konzultačné hodiny:
Utorok 16:15- 17:00
Piatok 08:15 - 09:00

Seminár k záverečným prácam:
Utorok 15:30 - 16:15
Piatok 07:30 - 08:15