Katedra informačného manažmentu je aj na FACEBOOKU. 

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Predmet: Informatika  I:    Podklady ku skriptám Informatika  I

Predmet: Informatika II:    Podklady ku skriptám Informatika II

 

Prieskum názoru k Univerzite tretieho veku