Súčasné vedecko výskumné projekty 

  • VEGA č. 1/0305/15 "Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov"

  

Ukončené projekty

  • VEGA č.1/1100/11: Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku.
  • VEGA č.1/2625/05: Inovačné procesy vo výrobe ako súčasť znalostného manažmentu
  • VEGA č.1/0491/08: Environmentálne aspekty rozvoja podnikov

Zborník vedeckých statí KMVaL

Vedecké state katedry manažmenu výroby a logistiky 2014 

 

Obsah:

Klaudia Gubová, Gabriela Abrahamovská - PATENTOVÁ POLITIKA AKO NÁSTROJ ROZVOJA PODNIKOV

Benko Martin, Džubáková Martina - MANAŽMENT ZNALOSTÍ VO VZDELÁVANÍ

Brigita Boorová - KOMBINOVANÁ DOPRAVA A JEJ MOŽNOSTI VYUŽITIA V LOGISTIKE

Šimon Capek, Brigita Boorová - SKLADOVANIE VO VYBRANOM PODNIKU

Andrej Dupaľ - AKCELERÁCIA KLASICKÉHO A NOVODOBÉHO MANAŽMENTU VÝROBY V PODNIKATEĽSKÝCH JEDNOTKÁCH

Martina Džubáková - HODNOTENIE KVALITY KOMBINOVANÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA – KRITÉRIUM KVALITA VZDELÁVACÍCH MATERIÁLOV

Klaudia Gubová, Jakub Jasič - ROZVOJ INTELEKTUÁLNEHO KAPITÁLU V SPOLOČNOSTI

Michal Kopták - MODERNÉ TRENDY V SKLADOVANÍ

Veronika Lehotská, Brigita Boorová - NÁVRH PROJEKTU IMPLEMENTÁCIE PROCESNÉHO RIADENIA DO PODNIKU

Zuzana Marečková - REVERZNÁ LOGISTIKA V PODNIKOVEJ PRAXI

Zuzana Marečková - TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S REALIZÁCIOU GPP V SR

Júlia Rakovská - PROGRESÍVNE FORMY VYUČOVANIA A ICH VYUŽITE V ODBORNÝCH PREDMETOCH

Patrik Richnák - CROSS DOCKING

Martina Džubáková - DYNAMIKA ISO MANAŽÉRSKYCH ŠTANDARDOV

 

 

Recenzenti 

  • prof. Ing. Dr.h.c. Juraj Stern, PhD.,
  • doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.

ISBN 978-80-225-3996-8

Príspevky sú publikované na CD.


Ďalšie projekty a aktivity KMVaL

ERASMUS INTENZÍVNY PROGRAM KATOWICE

10 študentov. 4 učitelia KMVAL. 

Partneri: 

  • Universidade de Vigo, Španielsko, 
  • Ecole de Management de Normandie, Francúzsko,
  • HTW des Saarlandes, Nemecko,
  • Sveučilište u Zagrebu, Chorvátsko.

DSC 0327


BUSINESS TOUR 

Každý rok, 3 - 4 dni. Študenti a učitelia KMVaL. Slovenské podniky.

BUSINESS TOUR 2014 / 3 – 5.4.2014

 

 gefco ina emerson 


WORKSHOP MOSTY 2014 

 

 Snmka1 copy WP 20141210 15 38 17 Pro