Načítavam stránku...

Súčasné vedecko výskumné projekty 

  • VEGA č. 1/0305/15 "Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov"

  

Ukončené projekty

  • VEGA č.1/1100/11: Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku.
  • VEGA č.1/2625/05: Inovačné procesy vo výrobe ako súčasť znalostného manažmentu
  • VEGA č.1/0491/08: Environmentálne aspekty rozvoja podnikov

Zborník vedeckých statí KMVaL

Vedecké state katedry manažmenu výroby a logistiky 2014 

 

Obsah:

Klaudia Gubová, Gabriela Abrahamovská - PATENTOVÁ POLITIKA AKO NÁSTROJ ROZVOJA PODNIKOV

Benko Martin, Džubáková Martina - MANAŽMENT ZNALOSTÍ VO VZDELÁVANÍ

Brigita Boorová - KOMBINOVANÁ DOPRAVA A JEJ MOŽNOSTI VYUŽITIA V LOGISTIKE

Šimon Capek, Brigita Boorová - SKLADOVANIE VO VYBRANOM PODNIKU

Andrej Dupaľ - AKCELERÁCIA KLASICKÉHO A NOVODOBÉHO MANAŽMENTU VÝROBY V PODNIKATEĽSKÝCH JEDNOTKÁCH

Martina Džubáková - HODNOTENIE KVALITY KOMBINOVANÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA – KRITÉRIUM KVALITA VZDELÁVACÍCH MATERIÁLOV

Klaudia Gubová, Jakub Jasič - ROZVOJ INTELEKTUÁLNEHO KAPITÁLU V SPOLOČNOSTI

Michal Kopták - MODERNÉ TRENDY V SKLADOVANÍ

Veronika Lehotská, Brigita Boorová - NÁVRH PROJEKTU IMPLEMENTÁCIE PROCESNÉHO RIADENIA DO PODNIKU

Zuzana Marečková - REVERZNÁ LOGISTIKA V PODNIKOVEJ PRAXI

Zuzana Marečková - TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S REALIZÁCIOU GPP V SR

Júlia Rakovská - PROGRESÍVNE FORMY VYUČOVANIA A ICH VYUŽITE V ODBORNÝCH PREDMETOCH

Patrik Richnák - CROSS DOCKING

Martina Džubáková - DYNAMIKA ISO MANAŽÉRSKYCH ŠTANDARDOV

 

 

Recenzenti 

  • prof. Ing. Dr.h.c. Juraj Stern, PhD.,
  • doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.

ISBN 978-80-225-3996-8

Príspevky sú publikované na CD.


Ďalšie projekty a aktivity KMVaL

ERASMUS INTENZÍVNY PROGRAM KATOWICE

10 študentov. 4 učitelia KMVAL. 

Partneri: 

  • Universidade de Vigo, Španielsko, 
  • Ecole de Management de Normandie, Francúzsko,
  • HTW des Saarlandes, Nemecko,
  • Sveučilište u Zagrebu, Chorvátsko.

DSC 0327


BUSINESS TOUR 

Každý rok, 3 - 4 dni. Študenti a učitelia KMVaL. Slovenské podniky.

BUSINESS TOUR 2014 / 3 – 5.4.2014

 

 gefco ina emerson 


WORKSHOP MOSTY 2014 

 

 Snmka1 copy WP 20141210 15 38 17 Pro

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?