GRANČIČOVÁ Katarína, Ing., PhD.

104002 - Katedra podnikovohospodárska

odborná asistentka prodekanka pre rozvoj a sociálne otázky
Miestnosť E5.06
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5556
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 12.30 - 13.15
Streda: 11.45 - 12.30

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok: 11.45 - 12.30
Streda: 11.00 - 11.45

Pedagogická činnosť:
  • Podnikové hospodárstvo