104002 - Katedra podnikovohospodárska

docentka
Miestnosť E5.27
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5577
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 10.00 - 10.45
Štvrtok:    12.30 - 13.15

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok: 10.45 - 11.30
Štvrtok:     13.15 - 14.00

Pedagogická činnosť:
  • Podnikové hospodárstvo
  • Podnikateľské riziko
  • Podnik a podnikanie
Vedeckovýskumná činnosť:

Diagnostika podnikových procesov

Manažment rizika

Stanovenie hodnoty podniku

Publikačná činnosť:

v