104002 - Katedra podnikovohospodárska

docentka
Miestnosť E5.27
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5577
Konzultačné hodiny:

Po predchádzajúcej dohode mailom s učiteľom.

Konzultačné hodiny:
Utorok: 10.00 - 10.45
Streda: 10.00 - 10.45

Seminár k záverečným prácam:
Utorok: 10.45 - 11.30
Streda: 10.45 - 11.30

Pedagogická činnosť:
  • Podnikové hospodárstvo
  • Podnikateľské riziko
  • Podnik a podnikanie
Vedeckovýskumná činnosť:

Diagnostika podnikových procesov v kontexte manažmentu rizika a stanovenia hodnoty podniku

Publikačná činnosť:

v