TÓTH, Miroslav, doc. Ing., PhD.

104002 - Katedra podnikovohospodárska

docent prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
Miestnosť E5.12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5562
Konzultačné hodiny:

Utorok: 9.30 - 10.15
Streda: 9.30 - 10.15

Seminár k záverečným prácam:
Utorok: 10.15 - 11.00
Streda: 10.15 - 11.00

Pedagogická činnosť:
  • Nákladový controlling
Vedeckovýskumná činnosť:
  • Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov
  • Stratégia rozvoja agropotra-vinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov SR