TÓTH, Miroslav, doc. Ing., PhD.

104002 - Katedra podnikovohospodárska

docent prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
Miestnosť E5.12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5562
Konzultačné hodiny:

Po predchádzajúcej dohode mailom s učiteľom.

Konzultačné hodiny:
Utorok: 11.00 - 11.45
Streda: 9.00 - 9.45

Seminár k záverečným prácam:
Utorok: 11.45 - 12.30
Streda: 9.45 - 10.30

Pedagogická činnosť:
  • Nákladový controlling
Vedeckovýskumná činnosť:
  • Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov
  • Stratégia rozvoja agropotra-vinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov SR