BADURA, Peter, Ing., PhD.

104004 - Katedra podnikových financií

odborný asistent
Miestnosť E6.29
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5679
Konzultačné hodiny:

Utorok: 13:45 - 14:30
Streda: 15:30 - 16:15

Seminár k záverečným prácam:
Utorok: 14:30 - 15:15
Streda: 16:15 - 17:00

Pedagogická činnosť:
  • Podnikové financie
  • Analýza finančných trhov
Vedeckovýskumná činnosť:

VEGA 1/0872/09 Nové trendy finančného rozhodovania podniku a ich vplyv na rast trhovej hodnoty

VEGA 1/0042/13 Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR