BIKÁR, Miloš, doc., Ing., PhD.

104004 - Katedra podnikových financií

docent
Miestnosť E6.11
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5661
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 12:00 - 12:45
Štvrtok:     11:30 - 12:15

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok: 12:45 - 13:30
Štvrtok:     12:15 - 13:00

Pedagogická činnosť:
  • Finančné investície
  • Medzinárodný finančný manažment
Vedeckovýskumná činnosť:
  • Globálny vývoj ekonomiky
  • Trendy na finančných trhoch
  • Medzinárodné pohyby kapitálu