ĎURINOVÁ, Ivona, Ing., PhD.

104004 - Katedra podnikových financií

odborná asistentka
Miestnosť E6.22
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5672
Konzultačné hodiny:

Utorok: 13:30 - 14:15
Štvrtok: 9:15 - 10:00

Seminár k záverečným prácam:
Utorok: 14:15 - 15:00
Štvrtok: 10:00 - 10:45