104004 - Katedra podnikových financií

doktorand
Miestnosť E6.10
E-mailová adresa
Telefón +421 2 67295660