HYRÁNEK, Eduard, doc. Ing., PhD.

104004 - Katedra podnikových financií

docent
Miestnosť E6.08
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5658
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 13:30 - 14:15
Streda: 11:00 - 11:45

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok: 14:15 - 15:00
Streda: 11:45 - 12:30

Pedagogická činnosť:
  • Podnikové financie
  • Dlhové financovanie
  • Finančná analýza a finančné plánovanie
  • Finančné aspekty krízového riadenia