JAKUBOVÁ, Zuzana, Ing.

104004 - Katedra podnikových financií

doktorandka
Miestnosť E6.12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5662