KALUSOVÁ, Lenka, Ing., PhD.

104004 - Katedra podnikových financií

odborná asistentka
Miestnosť E6.27
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5677
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 12:00 - 12:45
Streda:      13:15 - 13:30 a 15:00 - 15:30

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok: 12:45 - 13:30
Streda:     12:30 - 13:15

Pedagogická činnosť:
  • Podnikové financie