KMEŤKO, Miroslav, Ing., PhD.

104004 - Katedra podnikových financií

odborný asistent
Miestnosť E6.15
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5665
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 12:00 - 12 :45
Utorok:      10:45 - 11:30

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok: 12:45 - 13 :30
Utorok:      11:30 - 12:15

Pedagogická činnosť:
  • Medzinárodný finančný manažment,
  • Finančné investície,
  • International Financial Management
Vedeckovýskumná činnosť:
  • Člen VEGA č. 1/0415/10 (10-12)
  • Člen VEGA č. 1/0042/13 (13-15)