LUKÁČ, Jakub, Ing., PhD.

104004 - Katedra podnikových financií

odborný asistent
Miestnosť E6.07
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5657
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 16:45 - 17:30
Streda:      17:30 - 18:15

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok: 17:30 - 18:15
Streda:      16:45 - 17:30