MARKOVIČ, Peter, Dr.h.c. prof. Ing., PhD., DBA

104004 - Katedra podnikových financií

profesor prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
Miestnosť D5.14
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5514
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 13:30 - 14:30
Utorok:      13:30 - 14:30

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok: 15:00 - 16:00
Utorok:     15:00 - 16:00

Pedagogická činnosť:
  • Analýza cenných papierov
  • Finančné inžinierstvo
  • Finančný manažment
  • Ohodnocovanie finančných nástrojov
  • Podnikové financie
Vedeckovýskumná činnosť:

VEGA č. 1/0187/11 „Identifikácia a experimentálne skúmanie determinantov finančného rozhodovania o dlhodobých investíciách v podmienkach ekonomických kríz“