MORAVČÍKOVÁ, Elena, Ing., PhD.

104004 - Katedra podnikových financií

odborná asistentka
Miestnosť E6.16
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5665
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 12:30 - 13:15
Utorok:     13:30 - 14:15

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok: 16:45 - 17:30
Utorok:     12:30 - 13:15

Pedagogická činnosť:
  • Finančno-ekonomická analýza podniku
  • Finančná analýza a finančné plánovanie
  • Controlling