POLEDNÁKOVÁ, Anna, prof. Dr. Ing.

104004 - Katedra podnikových financií

profesorka
Miestnosť E6.28
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5678
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 9:00 - 9:45
Streda:     8:30 - 9:15

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok: 9:45 - 10:30
Streda:     9:15 - 10:00

Pedagogická činnosť:
  • Finančný manažment
  • Medzinárodný finančný manažment
Vedeckovýskumná činnosť:
  • Finančné riadenie podnikov
  • Získavanie finančných zdrojov a optimalizácia kapitálovej štrukúry.
  • Finančné riadenie medzinárodných spoločností.