104004 - Katedra podnikových financií

docent
Miestnosť E6.10
E-mailová adresa
Telefón +421 2 67295660
Konzultačné hodiny:

Utorok: 18:30 - 20:00
Streda: 16:45 - 18:15