ŠKRINIAR, Pavel, Ing., PhD., MBA.

104004 - Katedra podnikových financií

odborný asistent
Miestnosť E6.25
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5675
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 9:15 - 10:00
Štvrtok:     9:15 - 10:00

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok: 10:00 - 10:45
Štvrtok:     10:00 - 10:45