SMORADA, Marián, doc. Ing., PhD.

104004 - Katedra podnikových financií

docent vedúci katedry
Miestnosť E6.19
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5669
Facebook Profil:
https://www.facebook.com/marian.smorada
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 12:30 - 13:15
Utorok:      12:30 - 13:15

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok: 13:15 - 14:00
Streda:      13:15 - 14:00

Pedagogická činnosť:
  • Podnikové financie
  • Finančný manažment
Vedeckovýskumná činnosť:
  • Ukazovateľ EVA a jeho aplikácia na podniky pôsobiace v SR