TÓTHOVÁ, Alena, Ing., PhD.

104004 - Katedra podnikových financií

odborná asistentka
Miestnosť E6.23
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5673
Konzultačné hodiny:

Utorok: 9:00 - 9:45
Streda: 9:00 - 9:45

Seminár k záverečným prácam:
Utorok: 9:45 - 10:30
Streda: 9:45 - 10:30

Pedagogická činnosť:
  • Finančno-ekonomická analýza
  • Finančný manažment
Vedeckovýskumná činnosť:
  • analýza aktuálnych problémov vo finančnom riadení podnikov,
  • možnosti zdokonaľovania finančného plánovania podnikov,
  • analýza finančnej situácie podnikov,
  • odvetvová analýza,
  • predikcia finančnej situácie podnikov