VAVROVÁ, Katarína, Ing., PhD.

104004 - Katedra podnikových financií

odborná asistentka
Miestnosť E6.11
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5661
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 10:45 - 11:30
Utorok:      10:00 - 10:45

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok: 10:00 - 10:45
Streda:      10:45 - 11:30