Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Katedra podnikových financií

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava

Tel.: (Sekretariát) + 421 (0)2 672 95 670