Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava 5

Slovenská republika

tel: +421 - 2 - 6729 5536, 

GPS: lat: 48° 7' 31,397"  lon: 17° 7' 58,976"

 

DUNOVÁ, Žofia, Ing.

DUNOVÁ, Žofia, Ing.

tajomníčka fakulty

D5.10 +421 2 6729 5510
 
MATTEROVÁ, Stanislava, PaedDr.

MATTEROVÁ, Stanislava, PaedDr.

Asistentka dekanky

D5.36 +421 2 6729 5536

 

Študijné oddelenie

BIELIKOVÁ, Slávka, Mgr.

BIELIKOVÁ, Slávka, Mgr.

študijná referentka

D5.38 +421 2 6729 5538
pondelok     08:30 - 12:00 hod.
utorok 08:30 - 12:00 hod.
streda 08:30 - 12:00 hod.
štvrtok 08:30 - 12:00 hod.
piatok 08:30 - 12:00 hod.
 
MARKOVIČOVÁ, Zuzana, Ing.

MARKOVIČOVÁ, Zuzana, Ing.

študijná referentka

D5.32 +421 2 6729 5532
 
ČAČANÁ, Anna

ČAČANÁ, Anna

študijná referentka

D5.34 +421 2 6729 5534

 

Referát pre sociálne záležitosti študentov

BIELIKOVÁ, Slávka, Mgr.

BIELIKOVÁ, Slávka, Mgr.

študijná referentka

D5.38 +421 2 6729 5538
pondelok     08:30 - 12:00 hod.
utorok 08:30 - 12:00 hod.
streda 08:30 - 12:00 hod.
štvrtok 08:30 - 12:00 hod.
piatok 08:30 - 12:00 hod.
 

 

Referát pre vedu a doktorandské štúdium

LULKOVIČOVÁ, Ľudmila, Ing.

LULKOVIČOVÁ, Ľudmila, Ing.

referentka pre vedu

D5.31 +421 2 6729 5531

 

Informačno-dokumentačné oddelenie

KUPSÁKOVÁ, Anna

KUPSÁKOVÁ, Anna

knihovníčka

D5.23 +421 2 6729 5523