Výzva pre študijné pobyty na 6-12 mesiacov

Milí študenti, otvárame výzvu pre podávanie prihlášok na študijné pobyty v zahraničí v ak. roku 2021/22.
Študijné pobyty budú naďalej podporované grantovou schémou programu Erasmus+.  Uchádzať sa môžete o štúdium na ktorejkoľvek z partnerských inštitúcií EUBA podľa zoznamu voľných univerzít.

Uchádzať sa môžete vytvorením a odoslaním prihlášky cez systém www.studyabroad.sk

Výber univerzity môžete konzultovať, poradím vám. 

Prihlásiť sa môžete do 12.4.2021

Výberové konanie sa bude konať 16.4.2021.

Výsledky budú zverejnené 21.4.2021.

Výzva pre študentské a absolventské stáže

Milí študenti, počas štúdia môžete absolvovať študentskú stáž s podporu Erasmus+. Študentské stáž bude uznaná ako prax k záverečnej práci. 

Uchádzať sa môžete vytvorením a odoslaním prihlášky cez systém www.studyabroad.sk (do 15.4.2021)

https://euba.sk/student/oznamy-pre-studentov/266-vyzva-na-erasmus-prakticke-staze-akad-rok-2020-2021

Stážovať môžete aj ako absolvent. Viac sa dozviete na webinári OMM (8.4.2021) Webinár je určený pre všetkých končiacich študentov bakalárskeho, inžinierskeho ako aj doktorandského štúdia. Zúčastniť sa môžu všetci z vás - tí, čo ste na stáž už prihlásili aj tí, čo ste ešte našu prihlášku nevypĺňali. Prihlásiť sa môžete do 30.4.2021.:

https://docs.google.com/forms/d/1EDtl9Le3cTCxMUdEI3LI7lQd4nD9WNvVjq-ZLAPqiGU/viewform?edit_requested=true

 

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.
prodekanka pre zahraničné vzťahy

Plagát-SK.png