Študenti, otvárame výzvu pre uchádzanie sa o študentské mobility s grantovou podporou programu Erasmus+ na ak. rok 2023/2024, ako aj výzvu pre uchádzanie sa do programov Dvojitých diplomov FPM. Prihlásiť sa môžete do 14.2.2023. Prihlášku vytvoríte a odošlete v portáli: www.studyabroad.sk. Všetky požadované doklady vložíte do systému www.studyabroad.sk v elektronickej podobe. Kompletnú prihlášku odošlite on-line. Výberové konanie sa uskutoční 17.2. 2023. Pozvánku dostanete po odoslaní prihlášky.

Kritériá pre výber študentov nájdete tu: Kritériá pre študentské mobility

Všeobecné podmienky, postup prihlasovania sa do programu Erasmus+, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa  mobility štúdium a tiež na Instagrame.

Ak máte otázky kontaktujte prodekanku pre zahraničné vzťahy.

 

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.
prodekanka pre zahraničné vzťahy

Plagát_SK.png