Výzva pre študijné pobyty na 6-12 mesiacov:

Milí študenti, otvárame výzvu pre podávanie prihlášok na študijné pobyty v zahraničí v ak. roku 2021/22.
Študijné pobyty budú naďalej podporované grantovou schémou programu Erasmus+.  Uchádzať sa môžete o štúdium na ktorejkoľvek z partnerských inštitúcií EUBA: https://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus

Uchádzať sa môžete vytvorením a odoslaním prihlášky cez systém www.studyabroad.sk

Výber univerzity môžete konzultovať, poradím vám. 

Prihlásiť sa môžete do 22.2.2021.

Výberové konanie sa bude konať 25.2.2021.

Výsledky budú zverejnené 1.3.2021.

Výzva pre študijné pobyty v programoch dvojitých diplomov.

Milí študenti, otvárame výzvu pre podávanie prihlášok na študijné pobyty v programoch dvojitých diplomov v ak. roku 2021/22. Študovať v programoch dvojitých diplomov môžu študenti prvého aj druhého stupňa. Výber prijímajúcej univerzity závisí od programu, ktorý študujete na FPM. 

Uchádzať sa môžete o štúdium na VŠE Praha (študenti programu Všeobecný manažment, 2.stupeň), EM Strasbourg (študenti programu General Management, 2.stupeň), FHWS University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (študenti programu Ekonomika a manažment podniku, Business Economics and Management, 1.stupeň), Ningbo University Business School (študenti programu General Management, 2. stupeň).

Uchádzať sa môžete vytvorením a odoslaním prihlášky, životopisu a motivačného listu

Výber univerzity môžete konzultovať, poradím vám. 

Prihlásiť sa môžete do 22.2.2021.

Výberové konanie sa bude konať 25.2.2021.

Výsledky budú zverejnené 1.3.2021.

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.
prodekanka pre zahraničné vzťahy

Plagát-SK.png