Študenti, otvárame výzvu pre uchádzanie sa o mobility s grantovou podporou programu Erasmus+ na ak. rok 2022/2023. Prihlásiť sa možete do 16.2.2022.

Prihlášku vytvoríte a odošlete v portáli: www.studyabroad.sk

Zoznam partnerských univerzít na ktoré je možné cestovať: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus

Výberové konanie sa uskutoční 21.02.2022. Pozvaní budú študenti, ktorí si vytvoria a odošlú pozvánku na www.studyabroad.sk

Študenti, otvárame výzvu pre uchádzanie sa o programy dvojitých diplomov. https://fpm.euba.sk/medzinarodne-vztahy/studijne-pobyty/programy-dvojitych-diplomov

Uchádzať sa môžete zaslaním životopisu, motivačného listu, a žiadosti o zaradenie do programu v ak. roku 2022/2023 na adresu.  Prihlásiť sa môžete do 16.02.2022.

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.
prodekanka pre zahraničné vzťahy

Plagát_SJ.png