Načítavam stránku...

Business Economics and Management

(Taught in English)
Educational goals of students in the Business Economics and Management Bachelor's study program are to enable them to gain the ability think economically, foresee phenomena and tendencies, organize and manage a company, do business in the international environment and manage new methods of human resource management. The graduate of the program of studies shall be professionally prepared in the theory and practice of enterprise economy and management and will be able to analyze simple economic phenomena and processes in a company and its environment and take simple managerial decisions.
Core courses (selection):
Economic Theory, Mathematics, Law, Enterprise and Entrepreneurship, Informatics, Psychology, Statistics, Finance & Currency, Corporate Economy, Marketing, Corporate Finance, Economic Policy, Elementary Accounting, Cost Accounting, Management, Production Management, Language I., Language II., Entrepreneurial Decision Making, Human Resources Management, Managerial Informatics, Enterprise Planning, Enterprise Financial-Economic Analysis, Small and Medium Enterprises
 • Course Presentation
Admission requirements for BEM study programme from all subjects (Mathematics, Economics and English Language) are available on request of an applicant.
 
Duration: 6 semesters
Degree: "Bachelor "
Programme leader: Prof. Helena Majdúchová, Ph.D.
 

Contact: Ing. Jana Blštáková, PhD. 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Phone: +421/2/6729 5533, +421/2/6729 5607

 • študijné pobyty
 • študentské stáže
 • absolventské stáže
 • letné školy
 • predmety v cudzích jazykoch
 • programy v cudzích jazykoch
 • učiteľské mobility
 • zamestnanecké mobility
 • spolupráca so zahraničnými univerzitami

 

Hlavným cieľom riadenia zahraničných vzťahov Fakulty podnikového manažmentu je spolupodieľať sa na plnení dlhodobého zámeru Fakulty podnikového manažmentu a spolupracovať na rozvoji zahraničných vzťahov Ekonomickej univerzity.  Súčasťou dlhodobého zámeru Fakulty podnikového manažmentu v oblasti zahraničných vzťahov sú nasledovné ciele:

 1. Zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu fakulty s univerzitami a vysokými školami ekonomického zamerania susediacich krajín a krajín Európskej únie a rozvinúť spoluprácu s mimoeurópskymi excelentnými zahraničnými univerzitami.
 2. Pokračovať v trende rastu realizácie pobytov učiteľskej a študentskej mobility intenzívnou propagáciou prínosov oboch druhov mobilít, ako aj prípravou na nominácie. Zdôrazňovať význam mobilít ako investície do osobného rozvoja a formy reprezentácie fakulty aj krajiny.
 3. Budovať možnosti štúdia v cudzích jazykoch v hlavných programoch a na všetkých stupňoch štúdia fakulty. Podnecovať rozvoj kompetentnosti učiteľovzabezpečovať pedagogický proces v cudzích jazykoch a spôsobilosť študentov plnohodnotne študovať v cudzích jazykoch.
 4. V spolupráci s vedením univerzity spolupodieľať sa na rozvoji udeľovania dvojitých diplomov a spoločných diplomov s univerzitami krajín Európskej únie na všetkých stupňoch štúdia.

Double Degree program

Program General Management, vyučovaný na druhom stupni štúdia v anglickom jazyku má uzatvorenú zmluvu od dvojitom diplome s EM Strasbourg Business School.

http://www-english.em-strasbourg.eu/

Program Všeobecný manažment na druhom stupni štúdia má uzatvorenú zmluvu o dvojitom diplome s programom Management na Fakulte podnikovohospodářské, Vysoká škola ekonomická, Praha.

http://fph.vse.cz/

 

Fakulta reaguje na iniciatívu uzavrieť ďalšie zmluvy o dvojitých dipolomoch, ktoré sa vzťahujú na všetky stupne štúdia s The Business School Nigbo University, Čína.

http://www.nbu.edu.cn/

Zámerom rozvoja zahraničných vzťahov formou programov dvojitých dipolomov, je vytvoriť ďalší priestor pre internacionalizáciu štúdia a formovanie medzinárodných sieti vedecko-výskumnej spolupráce.  

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?