Učitelia FPM môžu absolvovať v zahraničný výskumný pobyt, alebo na partnerských školách vyučovať s grantovou podporou programov Erasmus+ a CEEPUS.  

  • Učiteľské a zamestnanecké mobility v EÚ
  • Učiteľské a zamestnanecké mobility mimo EÚ
  • Spolupráca so zahraničnými univerzitami sa realizuje v podobe podujatí typu International Week na úrovni EUBA v zimnom a letnom semestri, hosťovaním učiteľov a výskumných pracovníkov zo zahraničia a spoluprácou na medzinárodných výskumných projektoch, a vo výskumných sieťach.
  • chcemvycestovatnamobilitu.png