Študenti FPM môžu počas štúdia vycestovať na študentskú alebo absolventskú stáž do zahraničia. Stáže v zahraničí sú podporené grantom v programe Erasmus+. FPM študentské praktické stáže započítava v rámci systému transferu kreditov (ECTS) za prax k záverečnej práci predpísanú v poslednom ročníku štúdia na 2.stupni.

  • Študentské stáže
  • Absolventské stáže
  •  


    chcemvycestovatstaz.png

     

    Platforma pre vyhľadávanie Erasmus+ stáží: www.myinternship.eu