Študenti FPM môžu absolvovať krátkodobé pobyty počas semestra, počas ktorých absolvujú predmety, ktoré fakulta uzná za povinne voliteľné predmety alebo výberové predmety. 

image.png