Študenti FPM môžu študovať celé programy FPM alebo individuálne odborné predmety v Angličtine, ktoré budú uznané za predmety v programoch v Slovenčine. Predmety v Angličtine študenti FPM študujú spolu so zahraničnými študentmi, ktorý v rámci programov pre študentské mobility pricestovali na EUBA, alebo so študentmi programov v cudzích jazykoch FPM. Ide o medzinárodné študijné skupiny.

  • Programy v cudzích jazykoch na prvom stupni (Bachelor in Business Economics and Management)
  • Programy v cudzích jazykoch na druhom stupni (Masters in Management)
  • Programy v Angličtine a v Nemčine na treťom stupni štúdia
  • Predmety v cudzích jazykoch
  • Zimné školy 
  • Letné školy
  • chcemstudovatvcudzomjazyku.png