Uchádzať sa o štúdium v programoch v cudzích jazykoch môžete podaním si prihlášky v období od januára do marca pre prvý stupeň, apríla pre druhý a tretí stupeň (aktuálne termíny a viac informácii v sekcii štúdium/prijímacie konanie). 

Pre štúdium v vybraných predmetov v cudzích jazykoch o možnostiach, rozvrhu a uznávaní viac informácií získate osobne na stretnutí s prodekanom pre zahraničné vzťahy.

 FPMkontakt: doc. Ing. Jana Blštáková, PhD. (prodekanka pre zahraničné vzťahy)