Načítavam stránku...

Fakulta podnikového manažmentu je jednou z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá poskytuje vysokoškolské ekonomické vzdelanie s orientáciou na prípravu manažérov a ekonómov pre podnikovú a podnikateľskú sféru. 

Fakulta uskutočňuje prijímacie konanie len na akreditované študijné programy v rámci bakalárskeho štúdia, inžinierskeho štúdia a doktorandského štúdia. 

Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vysokoškolské štúdium 3-stupňové. 1. stupeň predstavuje bakalárske štúdium, ktorého štandardná dĺžka je tri roky. 2. stupeň tvorí inžinierske štúdium a jeho štandardná dĺžka je dva roky a 3. stupeň štúdia predstavuje doktorandské štúdium. Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme je päť rokov. Štúdium na Ekonomickej univerzite je organizované na základe kreditového systému v súlade s vyhláškou o kreditovom systéme štúdia.

 

Učebné plány - dobiehajúca akreditácia

1. stupeň štúdia

 

2. stupeň štúdia

 

Učebné plány - nová akreditácia

1. stupeň štúdia

 

2. stupeň štúdia

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?