Rozvrh hodín
Manuál pre zistenie rozvrhu hodín, pokiaľ sa nezobrazuje pre individuálneho študenta

Informácie k online výučbe
V súvislosti s aktuálnou situáciou, v prípade online výučby, ktorá sa uskutočňuje pomocou aplikácii balíka MS Office, sa odporúča, aby si ho študenti nainštalovali do počítačov. Ten je k dispozícii zdarma.
Manuál pre inštaláciu balíka MS Office 365

V prípade akýchkoľvek komplikácií s balíkom MS Office365 kontaktujte HELPDESK, kde si vytvoríte ticket s popisom problému.

Informácia k štúdiu cudzích jazykov na FPM
Štúdium cudzích jazykov na FPM

Informácia k BOZP
Študenti 1. ročníka sú povinní absolvovať test BOZP. Test sa uskutoční online cez link, ktorý bude študentom zaslaný e-mailom do ich univerzitného mailového konta po zápisoch. Termín na vyplnenie testov bude 16.9.2020 od (00:01) do 18.9.2020 (23:59), test je možné vyplniť raz. Na to, aby bol úspešný, treba mať 7 a viac bodov z 10. Kto nebude úspešný ani na tretí pokus, resp. test neabsolvuje vôbec, bude sa musieť zúčastniť prednášky k BOZP, ktorá sa bude konať prezenčne dňa 8.10.2020 (štvrtok) o 13.00 v SM II. V prípade neúspešného vyplnenia testu mu test bude zaslaný do 24 hodín.

Prezentácia ku abslovovaniu testu BOZP

Informácia k telovýchovným aktivitám
Prváci sa v zimnom semestri neprihlasujú na telovýchovné aktivity. Je však potrebné, aby si nižšie uvedené informácie pozreli.

Úvodné prednášky k telovýchovným aktivitám

Angažovanie v organizácii AIESEC