Rozvrh hodín
Manuál pre zistenie rozvrhu hodín, pokiaľ sa nezobrazuje pre individuálneho študenta

Informácia k BOZP
Študenti 1. ročníka sú povinní absolvovať test BOZP. Test sa uskutoční online cez tento link. Termín na vyplnenie testov je do 30.9.2020 (23:59), test je možné vyplniť raz. Na to, aby bol úspešný, treba mať 7 a viac bodov z 10. 

Prezentácia ku abslovovaniu testu BOZP

Informácia k cudzím jazykom

Informácia k cudzím jazykom

Informácia k telovýchovným aktivitám
Prváci sa v zimnom semestri neprihlasujú na telovýchovné aktivity. Je však potrebné, aby si nižšie uvedené informácie pozreli.

Úvodné prednášky k telovýchovným aktivitám

Informácie k online výučbe
V prípade online výučby, ktorá sa uskutočňuje pomocou aplikácii balíka MS Office, sa odporúča, aby si ho študenti nainštalovali do počítačov. Ten je k dispozícii zdarma.
Manuál pre inštaláciu balíka MS Office 365

V prípade akýchkoľvek komplikácií s balíkom MS Office365 kontaktujte HELPDESK, kde si vytvoríte ticket s popisom problému.

Angažovanie v organizácii AIESEC