Štátne skúšky na Fakulte podnikového manažmentu sa uskutočnia v termínoch a v presnom časovom harmonograme:
 

03. 06. 2024 – 06. 06. 2024

 
Vždy od 8:45 hod. do 15:00 hod. v závislosti od počtu študentov v komisii. Študenti sú na štátne skúšky zaradení do presného časového harmonogramu.
Časový harmonogram na jednotlivé dni štátnych skúšok bude zverejnený: 28. 05. 2024.  
 
 
Okruhy otázok na štátne skúšky pre študijný program:
 
 
 

# Podmienky ukončenia ročníka a zaradenia na štátnu skúšku a obhajobu záverečnej práce:  

  1. Študent JE POVINNÝ PRIHLÁSIŤ SA na štátnu skúšku prostredníctvom AIS2 do 27. 05. 2024. 
  2. Žiadame študentov, aby sa na štátnu skúšku v AISe prihlásili až po splnení všetkých podmienok a zapísaní všetkých hodnotení v AIS2 za I. stupeň štúdia.
  3. Po uvedenom termíne sa systém uzatvorí a prihlásenie už nebude možné!
OPRAVNÝ TERMÍN  ŠTÁTNYCH SKÚŠOK:   22. 08. 2024.