Záverečná práca je podľa zákona o vysokých školách súčasťou vysokoškolského štúdia podľa každého študijného programu. Jej obhajoba patrí medzi štátne skúšky a je jednou z podmienok riadneho ukončenia štúdia. Záverečná práca je samostatnou prácou študenta.

 

Interná smernica EU BA k záverečným prácam

 

Titulné listy záverečnej práce pre študijné programy:

Ekonomika manažment podniku

Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)

 

POKYN K ODOVZDÁVANIU ZÁVEREČNÝCH PRÁC A NAHRÁVANIU DO AIS V AK. ROKU 2023/2024