Načítavam stránku...

 

 

Prijímacie konanie na III. stupeň štúdia v ak. roku 2019/2020

Prijímacie konanie na III. stupeň štúdia (doktorandské štúdium) v akademickom roku 2019/2020 na 3-ročné denné a 4-ročné externé štúdium v akreditovanom študijnom programe ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku 

sa bude konať dňa 28. 6. 2019 od 9.00 h (piatok) v miestnosti A6.04, Dolnozemská 1/b, Bratislava.

 

Termín na podávanie elektronických prihlášok na študijný program FPM je do 10. júna 2019.

Uchádzačom bude zaslaná pozvánka na prijímací pohovor.

Materiály k prijímaciemu konaniu:

Oznam o začatí prijímacieho konania na III. stupeň štúdia v ak. roku 2019/2020

Zásady prijímacieho konania na Fakultu podnikového manažmentu EU v Bratislave na akademický rok 2019/2020

Témy dizertačných prác FPM na ak. rok 2019/2020

Tézy na prijímacie konanie pre doktorandské štúdium na ak. rok 2019/2020

Projekt dizertačnej práce k prijímaciemu konaniu na doktorandské štúdium (editovateľný vzor)

Prihláška (v AiS2)

 

Harmonogram akademického roka

 

 

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?