Členovia subodborovej komisie FPM EU v študijnom odbore 8. ekonómia a manažment

Študijný program: ekonomika a manažment podniku

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.
prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.
doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD.
prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.
doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD.
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.        - predseda subkomisie
doc. Ing. Anita Romanová, PhD.
prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.
prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.           - tajomník komisie

Rokovací poriadok