Načítavam stránku...

Harmonogram akademického roka 2017/2018 nájdete v priloženom súbore.

Platný harmonogram pre dennú a externú formu bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2016/2017:

 

 1. ročník I. stupeň2. ročník I. stupeň3. ročník I. stupeň1. ročník II. stupeň2. ročník II. stupeň
September 2016

Zápis
5.9.2016 - DŠ a EŠ

Zápis po prerušení štúdia
6.9.2016

Výučba v ZS (13 týždňov)
26.9. - 23.12.2016 - DŠ
24.9. - 17.12.2016 - EŠ 

Zápis 
8.9.2016 - DŠ a EŠ

Zápis po prerušení štúdia
6.9.2016

Výučba v ZS (13 týždňov)
26.9. - 23.12.2016 - DŠ 
24.9. - 17.12.2016 - EŠ

Zápis 
12.9.2016 - DŠ a EŠ

Zápis po prerušení štúdia
6.9.2016

Výučba v ZS (13 týždňov)
26.9. - 23.12.2016 - DŠ 
24.9. - 17.12.2016 - EŠ

Zápis 
7.9.2016 - DŠ a EŠ

Zápis po prerušení štúdia
6.9.2016

Výučba v ZS (13 týždňov)
26.9. - 23.12.2016 - DŠ 
24.9. - 17.12.2016 - EŠ

Zápis 
13.9.2016 - DŠ a EŠ

Zápis po prerušení štúdia
6.9.2016

Výučba v ZS (13 týždňov)
26.9. - 23.12.2016 - DŠ 
24.9. - 17.12.2016 - EŠ
Október 2016 Výučba Výučba Výučba Výučba Výučba
November 2016 Výučba Výučba Výučba Výučba Výučba
December 2016

Výučba
do 23.12.2016

Skúšobné obdobie ZS
2.1. - 10.2.2017

Výučba
do 23.12.2016

Skúšobné obdobie ZS
2.1. - 10.2.2017

Výučba
do 23.12.2016

Skúšobné obdobie ZS
2.1. - 10.2.2017

Výučba
do 23.12.2016

Skúšobné obdobie ZS
2.1. - 10.2.2017

Výučba
do 23.12.2016

Skúšobné obdobie ZS
2.1. - 10.2.2017

Január 2017 Skúšky za ZS (6 týždňov)
2.1. - 10.2.2017
Skúšky za ZS (6 týždňov)
2.1. - 10.2.2017
Skúšky za ZS (6 týždňov)
2.1. - 10.2.2017
Skúšky za ZS (6 týždňov)
2.1. - 10.2.2017
Skúšky za ZS (6 týždňov)
2.1. - 10.2.2017
Február 2017

Skúšky
do 10.2.2017

Výučba v LS (13 týždňov)
13.2. - 12.5.2017 - DŠ
11.2. - 13.5.2017 - EŠ

Skúšky
do 10.2.2017

Výučba v LS (13 týždňov) 
13.2. - 12.5.2017 - DŠ 
11.2. - 13.5.2017 - EŠ

Skúšky
do 10.2.2017

Výučba v LS (11 týždňov) 
13.2. - 28.4.2017 - DŠ 
11.2. - 29.4.2017 - EŠ

Skúšky
do 10.2.2017

Výučba v LS (13 týždňov) 
13.2. - 12.5.2017 - DŠ 
11.2. - 13.5.2017 - EŠ

Skúšky
do 10.2.2017

Výučba v LS (11 týždňov) 
13.2. - 28.4.2017 - DŠ 
11.2. - 29.4.2017 - EŠ

Marec 2017 Výučba Výučba

Výučba
do 28.4.2017 - DŠ
do 29.4.2017 - EŠ

Výučba Výučba 
do 28.4.2017 - DŠ
do 29.4.2017 - EŠ
Apríl 2017 Výučba Výučba Výučba 
do 28.4.2017 - DŠ
do 29.4.2017 - EŠ
Výučba Výučba 
do 28.4.2017 - DŠ
do 29.4.2017 - EŠ
Máj 2017

Výučba
do 12.5.2017 - DŠ
do 13.5.2017 - EŠ

Skúšky (8 týždňov)
15.5. - 7.7.2017  

Výučba 
do 12.5.2017 - DŠ 
do 13.5.2017 - EŠ

Skúšky (8 týždňov)
15.5. - 7.7.2017  

Skúšky
2.5. - 26.5.2017 (4 týždne)

Termín odovzdania ZP
do 10.5.2017 

Výučba 
do 12.5.2017 - DŠ 
do 13.5.2017 - EŠ

Skúšky (8 týždňov)
15.5. - 7.7.2017  

Skúšky 
2.5. - 19.5.2017 (3 týždne)

Termín odovzdania ZP 
do 5.5.2017

Štátne skúšky
29.5. - 1.6.2017

Jún 2017 Skúšky (8 týždňov)
15.5. - 7.7.2017
Skúšky (8 týždňov)
15.5. - 7.7.2017
Štátne skúšky
5. - 7.6.2017
Skúšky (8 týždňov)
15.5. - 7.7.2017
Promócie
26.6. - 7.7.2017
Júl 2017 Skúšky
do 7.7.2017
Skúšky
do 7.7.2017
Promócie 
3.7. - 7.7.2017
Skúšky
do 7.7.2017
Promócie 
26.6. - 7.7.2017

Poznámka: DŠ (denná forma štúdia); EŠ (externá forma štúdia)

 

Opravné termíny štátnych skúšok na I. a II. stupni štúdia

21.8.2017

 

Prijímacie skúšky

  • I. stupeň: 12.6. - 16.6.2017
  • II. stupeň: 19.6.2017 

 

Prerokovalo a schválilo Kolégium dekana FPM: 25.1.2016

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?