Štátne skúšky na Fakulte podnikového manažmentu sa uskutočnia v termínoch a v presnom časovom harmonograme:
 

28. 05. 2024 – 31. 05. 2024

 
Vždy od 8:45 hod. do 15:00 hod. v závislosti od počtu študentov v komisii. Študenti sú na štátne skúšky zaradení do presného časového harmonogramu.
Časový harmonogram na jednotlivé dni štátnych skúšok bude zverejnený: 21. 05. 2024.  
 
 
Okruhy otázok na štátne skúšky pre študijný program:

Ekonomika podniku (v slovenskom jazyku)

Všeobecný manažment (v slovenskom jazyku)

 
 

# Podmienky ukončenia ročníka a zaradenia na štátnu skúšku a obhajobu záverečnej práce:  

  1. Študent JE POVINNÝ PRIHLÁSIŤ SA na štátnu skúšku prostredníctvom AIS2 do 20. 05. 2024. 
  2. Žiadame študentov, aby sa na štátnu skúšku v AISe prihlásili až po splnení všetkých podmienok a zapísaní všetkých hodnotení v AIS2 za II. stupeň štúdia.
  3. Po uvedenom termíne sa systém uzatvorí a prihlásenie už nebude možné!  

OPRAVNÝ TERMÍN  ŠTÁTNEJ SKÚŠKY:   22. 08. 2024.