Fakulta podnikového manažmentu poskytuje svojim študentom:

  • sociálne štipendiá,
  • motivačné štipendiá.

Sociálne a motivačné štipendiá na FPM vybavuje Sociálne oddelenie.

 

BIELIKOVÁ, Slávka, Mgr.

BIELIKOVÁ, Slávka, Mgr.

Referentka pre sociálne záležitosti študentov

Prijímacie konanie pre II. stupeň štúdia D5.38 +421 2 6729 5538

pondelok     08:30 - 12:00 hod.
utorok 08:30 - 12:00 hod.
streda 08:30 - 12:00 hod.
štvrtok 08:30 - 12:00 hod.
piatok 08:30 - 12:00 hod.