ÚRADNÉ HODINY

pondelok     08:30 - 12:00 hod.
utorok 08:30 - 12:00 hod.
streda 08:30 - 12:00 hod.
štvrtok 08:30 - 12:00 hod.
piatok 08:30 - 12:00 hod.

 

MARKOVIČOVÁ, Zuzana, Ing.

MARKOVIČOVÁ, Zuzana, Ing.

študijná referentka

D5.32 +421 2 6729 5532
 
ČAČANÁ, Anna

ČAČANÁ, Anna

študijná referentka

D5.34 +421 2 6729 5534
BIELIKOVÁ, Slávka, Mgr.

BIELIKOVÁ, Slávka, Mgr.

Referentka pre sociálne záležitosti študentov

Prijímacie konanie pre II. stupeň štúdia

D5.38 +421 2 6729 5538