Všetky otázky ohľadom ubytovania študentov rieši Študentský parlament FPM (pozri www.spfpm.sk)