Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Prihlášky na I. stupeň prijímame:
na študijný program ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku od 1.11.2022 do 31.3.2023
na študijný program ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku od 1.11.2022 do 28.2.2023

Prihlášky na II. stupeň prijímame:
na študijné programy ekonomika podniku a všeobecný manažment v slovenskom jazyku od 1.11.2022 do 30.4.2023
na študijný program všeobecný manažment v anglickom jazyku od 1.11.2022 do 28.2.2023

Prihlášky na Fakultu podnikového manažmentu EU v Bratislave je možné podať len v elektronickej forme.

 

ELEKTRONICKÁ  PRIHLÁŠKA

Podanie elektronickej prihlášky:

 1. registrácia – na e-mailovú adresu použitú v registrácii príde potvrdzujúci mail automaticky generovaný po potvrdení prihlášky a ďalšie informácie zo študijného oddelenia po spracovaní prihlášky
 2. výber študijného programu
 3. výber cudzieho jazyka 
 4. vyplnenie prihlášky
 5. potvrdenie prihlášky
 6. uhradenie poplatku – príkaz na úhradu sa vygeneruje automaticky po potvrdení prihlášky (32€ poplatok za podanie prihlášky na slovenský študijný program, 60€ poplatok za podanie prihlášky na anglický študijný program)
 7. netreba posielať papierovú verziu prihlášky poštou- po potvrdení elektronickej prihlášky a uhradení poplatku je prihláška podaná

Na prvom stupni štúdia máte možnosť študovať v študijných programoch:

 • bEM_15 ekonomika a manažment podniku (štúdium v slovenskom jazyku)
 • bEMa_15 ekonomika a manažment podniku (štúdium v anglickom jazyku) –spoplatnený študijný program 1500€ za každý akademický rok 
 • Cudzí jazyk v prihláške si môžete vybrať:

 • anglický
 • nemecký
 • španielsky
 • taliansky
 • francúzsky
 • ruský
 • slovenský (iba zahraniční uchádzači)
 • Zahraniční uchádzači (okrem ČR) si musia vybrať v prihláške cudzí jazyk slovenský. Zahraniční uchádzači, ktorí maturovali zo slovenského jazyka, si musia v prihláške vybrať iný cudzí jazyk než slovenský.
  Všetci uchádzači, ktorí si vyberú študijný program ekonomika a manažment podniku (štúdium v anglickom jazyku),  si musia v prihláške vybrať cudzí jazyk anglický.

   

  Prijímacie skúšky 2023/2024

  Prijímacie skúšky na prvý stupeň štúdia sa skladajú z dvoch častí:

 • test zo všeobecných študijných predpokladov
 • test z jedného cudzieho jazyka 
 • Termín konania prijímacích skúšok na prvý stupeň:
  študijný program ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku: 12. - 16. júna 2023
  študijný program ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku: 27. - 31. marca 2023

  Na prijímacie skúšky prineste úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (úradne overiť môže notár alebo matrika). Dodatok k maturitnému vysvedčeniu netreba.

   

  Vzorové testy

 • vzorový test zo všeobecných študijných predpokladov
 • vzorový test z anglického jazyka
 • vzorový test z nemeckého jazyka
 •  

  Užitočné odkazy

  Pozrite si, čo sa u nás môžete naučiť

  Kontakt na študijné oddelenie

  MARKOVIČOVÁ, Zuzana, Ing.

  MARKOVIČOVÁ, Zuzana, Ing.

  študijná referentka

  D5.32 +421 2 6729 5532
   
  BIELIKOVÁ, Slávka, Mgr.

  BIELIKOVÁ, Slávka, Mgr.

  študijná referentka

  D5.38 +421 2 6729 5538
  pondelok     08:30 - 12:00 hod.
  utorok 08:30 - 12:00 hod.
  streda 08:30 - 12:00 hod.
  štvrtok 08:30 - 12:00 hod.
  piatok 08:30 - 12:00 hod.