Načítavam stránku...

Projekty VEGA rok 2018

Rok začiatku riešenia projektu

Rok skončenia riešenia projektu

 

Registračné číslo projektu

Názov projektu

Vedúci projektu

Katedra

2018

2020

1/0368/18

CENOVÉ STRATÉGIE V PROSTREDÍ PÔSOBENIA EFEKTÍVNYCH REGULAČNÝCH MECHANIZMOV NA NADNÁRODNÝCH TRHOCH SIEŤOVÝCH ODVETVÍ SLOVENSKEJ EKONOMIKY

Fendeková Eleonora, prof. Ing., PhD.

KPH

2018

2020

1/0309/18

Sociálne siete v riadení ľudských zdrojov

Szarková Miroslava, prof. PhDr., CSc.

KM

2018

2020

1/0569/18

STABILIZÁCIA ĽUDSKÉHO KAPITÁLU V PODNIKOCH SR AKO IMANENTNÝ DETERMINANT ICH ÚSPEŠNOSTI, KONKURENCIESCHOPNOSTI A UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Dubcová Gabriela, doc. Ing. Mgr., PhD.

KPH

2017

2019

1/0066/17

Manažment finančnej výkonnosti podniku v postkrízovom prostredí vybraných krajín EÚ

Markovič Peter, prof. Ing., PhD.

KPF

2017

2019

1/0135/17

Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev

Mišún Juraj, doc. Ing., PhD.

KM

2017

2019

1/0876/17

Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov difúzie produktových inovácii na trhoch EÚ

Štetka Peter, Ing. Bc., PhD.

KPH

2017

2019

1/0109/17

Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky

Jankelová Nadežda, doc. Ing., PhD.

KM

2017

2019

1/0436/17

Koncepčné rámce IT Governance a ich vplyv na konkurencieschopnosť podnikov v SR

Romanová Anita, doc. Ing., PhD.

KIM

2016

2018

1/0857/16

Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom zavádzania inovácií v globálnom hospodárskom prostredí

Majdúchová Helena, prof. Ing., CSc.

KPH

2016

2018

1/0404/16

Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu

Badura Peter, Ing., PhD.

KPF

2016

2018

1/0007/16

Dopad vývoja globálnej ekonomiky a trendov smerovania hospodárstva eurozóny na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR

Bikár Miloš, Ing., PhD.

KPF

2016

2018

1/0184/16

Eliminácia medzinárodného dvojitého zdanenia podnikateľských subjektov a jej vplyv na rozvoj podnikania a investovania v SR

Lénártová Gizela, doc. Ing., PhD.

KPF

2016

2018

1/0609/16

Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu ku špecifikám podnikateľských modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru

Blštáková Jana, Ing., PhD.

KM

Projekty KEGA rok 2018

Rok začiatku riešenia projektu

Tematická oblasť/číslo komisie KEGA

 

Registračné číslo projektu

Názov projektu

Vedúci projektu

Katedra

2018

3

025EU-4/2018

Systematický znalostný transfer v oblasti ekonomického znalectva a forenzných expertíz

Ing. Milan Kubica, PhD.

KPH

2017

2

025EU-4/2017

Nasadenie multimediálnych výukových materiálov do procesu výučby manažérskych predmetov

doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD.

KPF

2016

3

014EU-4/2016

Príprava obsahu a štruktúry predmetov zameraných na rozvoj základných podnikateľských vedomostí a zručností absolventov neekonomických zdravotníckych študijných odborov

doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD.

KM

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?